Pell & Associats, S.L.

Durant tots aquests anys són moltes les persones i empreses que venen confiant amb Nosaltres i entre elles sempre hem gaudit d’entitats de prestigi com el Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters que han confiat sempre amb els nostres professional per a l’assessorament dels seus afiliats.

Es per aquesta història de contínua evolució per la que posem a disposició dels nostres clients les últimes tecnologies no com a propaganda sinó com a una eina de gestió més en els seus negocis. És la finalitat d’aquesta pàgina web ésser un element de comunicació permanent entre client i assessor de manera que aquell disposi de la informació i documentació que necessita d’aquest de manera immediata al seu ordinador.

Aquest despatx va iniciar el seu camí a la postguerra de ma del Sr.Manuel Pell i Alsina qui en temps difícils va posar en marxa un negoci que perdura fins els nostres dies amb idèntica empenta i voluntat de continuar servint

Amb aquesta iniciativa hem anat cobrint totes les necessitats dels clients fins a poder oferir la totalitat dels serveis que una empresa pot necessitar en el seu funcionament habitual.

A dia d’avui hem estructurat l’oficina en quatre grans branques que permeten una gestió rapida i eficaç dels assumptes que ens arriben.

Disposem de la branca d’assessorament jurídic que engloba i supervisa a totes la resta a fi i efecte d’aconseguir un excel·lent treball i sempre amb la garantia de la legalitat i seguretat jurídica que requereixen totes les decisions que prenem.

Tot seguit col·loquem les branques comptable, tributària i laboral que permeten una gestió àgil i coordinada de la vida de les empreses i els seus treballadors.

Per últim tenim l’àrea d’administració i facturació per a facilitar el contacte i servei directe als nostres clients.

Fundador de Pell i Associats
Assessoria Gestoria Pell i Associats

Assessoria i Gestoria Jurídica, Fiscal, Tributària, Laboral i Administrativa a Barcelona

Durant tots aquests anys són moltes les persones i empreses que venen confiant amb Nosaltres i entre elles sempre hem gaudit d’entitats de prestigi com el Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters que han confiat sempre amb els nostres professional per a l’assessorament dels seus afiliats.

Es per aquesta història de contínua evolució per la que posem a disposició dels nostres clients les últimes tecnologies no com a propaganda sinó com a una eina de gestió més en els seus negocis. És la finalitat d’aquesta pàgina web ésser un element de comunicació permanent entre client i assessor de manera que aquell disposi de la informació i documentació que necessita d’aquest de manera immediata al seu ordinador.